Arbejdsskader

I forhold til arbejdsskader skelner man mellem 2 former for skader. Nemlig pludselig opståede skader og skader, der er opstået ved den samme påvirkning gennem længere tid (f.eks. gentagne tunge løft eller langvarige statiske stillinger).

Det er vigtigt først at få den rette behandling, så man hurtigt slipper af med de symptomer og smerter, som skaden har medført. På den måde kan man hurtigt genoptage arbejdet uden smerter og problemer.
Dernæst er det vigtigt at finde frem til årsagen til arbejdsskaden, således at den enten kan undgås eller forebygges.

Ring og hør nærmere, om vi kan gøre noget for dine symptomer eller smerter, hvis du er i tvivl om, hvad der skal til.