Behandlingen

Hvornår kan man iagttage en effekt af manipulation?

En tidlig positiv respons på manipulation i form af smertelindring og/eller forbedret funktion er et godt prognostisk tegn. Hvis der ikke er bedring af patientens tilstand efter tre-fire behandlinger, bør diagnosen revideres eller anden behandling iværksættes.

Antal Behandlinger

Der er stor variation i antallet af behandlinger i de publicerede studier, og vi ved i dag ikke, hvad der er den optimale dosis. I langt de fleste tilfælde af akutte eller episodisk opblussende smerter vil 3-10 behandlinger være tilstrækkeligt men ved kroniske tilstande og hos ældre patienter kan der forekomme længerevarende forløb.

Hvad er dokumentationen for effekt af kiropraktorbehandling?

Kiropraktorer anvender en aktiverende tilgang til patienterne, hvor manuel behandling, træning og øvelser kombineres med rådgivning om fysisk aktivitet og hensigtsmæssig brug af kroppen.

Hvad angår den hyppigt anvendte manipulationsbehandling er der evidens for, at behandlingen kan være effektiv ved smerter fra lænderyggen og nakken uanset varighed samt ved muskuloskeletale brystsmerter og nakkerelaterede hovedpiner.

Ved rygsmerter er effekten af samme størrelse som andre hyppigt anvendte behandlinger som fx træning, og ved nakkesmerter og hovedpiner er effekten sandsynligvis større. Dokumentationen for effekt af manipulationsbehandling ved ekstremitetsklager er relativ sparsom. Hvad angår dosis af manipulation til fx ryg- og nakkesmerter ved vi, at tidlig bedring (efter 3-4 behandlinger) er et godt prognostisk tegn for effekt. Det optimale antal behandlinger kendes ikke.

Hvad angår træning og øvelser er der god dokumentation for effekt ved ryg- og nakkesmerter af længere varighed.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at der i dag ikke findes behandlinger som er 100% effektive hos alle patienter, ligesom det er meget vanskeligt at forudsige nøjagtigt, hvordan den enkelte patient vil respondere på behandlingen. Der er for øjeblikket en stor forskningsaktivitet inden for området, og det forventes, at der i fremtiden vil blive udviklet nye strategier og kombinationer af behandlinger til disse patienter. Kiropraktorer er blandt de mest forskningsaktive inden for området.