Til læger

Kiropraktisk Klinik Haarby har et godt samarbejde med praktiserende læger. Dette betyder ofte kortere og bedre koordinerede behandlingsforløb, samt større tryghed for patienten.

Hvis du anbefaler, at en person søger hjælp hos os, laver vi en skriftlig tilbagemelding via Edifact. Vi laver en kort og relevant beskrivelse af forløbet samt vores anbefalinger til patienten vedrørende behandling, træning og andre relevante tiltag. Er der behov for yderligere udredning, beskrives dette også, med mindre det er mere relevant med telefonisk kontakt.

En skriftlig henvisning er ikke nødvendig, når en patient anbefales at søge kiropraktisk behandling. Er der forhold, der er relevante for patientens behandling så som f.eks. foretaget billeddiagnostik, blodprøver, andre undersøgelser eller behandling kan information om dette sendes som specialhenvisning eller korrespondance til vores EAN-nr. 5790001994556. Øvrig information om Kiropraktisk Klinik Haarby kan findes på www.visinfosyd.dk.

God kommunikation giver et optimalt behandlingsforløb for patienten.