Svimmelhed

Vores balanceevne afhænger af sammenspillet mellem flere systemer, nemlig synet, balanceorganet i det indre øre og sanseorganer i arme, ben og nakke (stillingssansen). Et svigt i et eller flere af disse systemer, kan udløse svimmelhed. Årsagen til svimmelhed kan være mange, her nævnes blot tre.

 

Nakkerelateret svimmelhed: Svimmelheden opstår, hvis der er dårlig bevægelse i nakkens led samt spændinger i nakkemuskulaturen, hvilket medfører svigt af stillingssansen. Her har kiropraktisk behandling god effekt.

 

Virus på balance nerven: Dette skyldes formentlig en virusinfektion på balancenerven, hvilken er den nerve, der forbinder hjernen med ligevægtsapparatet i det indre øre. Tilstanden forsvinder af sig selv og er ikke behandlingskrævende, men en nærmere udredning ved en ørespecialist tilrådes. Ofte bruges denne diagnose, når årsagen ikke umiddelbart kan findes !

 

Øresten: I tæt relation til vores indre øre, ligger vores ligevægt/balanceorgan (vestibulærsansen) bestående af buegangen, der kan registrere vores bevægelser. Buegangene er væskefyldte, med små fimrehår der registrerer væskens bevægelse og informere vores hjerne herom. Der kan i denne væske opstå små krystalliseringer, der provokerer fimrehårene og giver således “falske” input til hjernen. Det medfører svimmelhed i bestemte hovedstillinger eller bevægelser, i fagsprog også kaldet benign paroxysmal positional vertigo. Her har kiropraktisk behandling og specifikke øvelser god effekt.