Skuldersmerter

Smerterne opstår ofte akut efter et evt. traume eller ved længerevarende overbelastning af skulderen. Typisk vil irritationen være lokaliseret til de stabiliserende muskler, der foretager indad- og udadrotation i skulderen eller til de små slimsække, der ligger omkring skulderleddet. Skuldersmerter kan ofte være langvarige, enten fordi skulderen ikke får nok ro eller pga. manglende stabilitet og genoptræning. Kiropraktisk behandling eller fysioterapi efterfulgt af grundig genoptræning har god effekt. Ved delvis eller komplet overrivning af ledbånd, brud på knoglestrukturer eller kalkdannelse i muskel- eller senevæv, kan operation være nødvendigt.

 

Frossen skulder: Årsagen til frossen skulder er stadig ukendt, men symptomerne menes at skyldes en irritationstilstand i skulderens ledkapsel. Kapslen trækker sig sammen, hvorved man får de karakteristiske symptomer med nedsat bevægelse og smerte i skulderen, når armen føres op over hovedet eller om bag på ryggen. Dagligdags gøremål, såsom at klæde sig af og på, samt at vaske hår, kan ofte være besværet. Tilstanden går over af sig selv, men kan strække sig fra måneder til år. Kiropraktisk behandling kan ofte lindre og afkorte forløbet, idet de sekundære spændinger fjernes og patienten vejledes i genoptræning.