Knæproblemer

Smerter i knæet kan komme af vidt forskellige årsager. Knæleddet er bygget op af mange strukturer med hver deres vigtige funktion. Skulle en af strukturerne udsættes for akut overbelastning kan vævet i strukturen pådrages skade med tilhørende hævelse, smerte og nedsat funktion. Eksempelvis kan vi nævne akutte korsbånd- og ledbåndsskader. Knæleddet kan også give symptomer ved nedsat stabilitet i knæled, hvor knæet udsættes for gentagne overbelastninger af enkelte strukturer grundet dårlig fordeling af pågældende belastning eller ved ubalance i muskelstyrker over knæleddet, der til sidst vil ende ud i en overbelastningsskade. Det typiske eksempel herpå er løberknæ eller springerknæ. Knæleddet kan efter mange års overbelastning udvikle artroseforandringer (slidgigt) på ledfladerne eller på bruskskiverne (menisk).

Kiropraktoren kan med en undersøgelse fastlægge problemets natur og med behandling og relevante øvelser genskabe stabilitet og funktion. Hvis kiropraktoren finder problemer uden for virkeområde, vil vi henvise til relevante faggrupper.