Undersøgelse

Undersøgelsen af den gravide forgår på samme vis som hos andre voksne personer. Der tages selvfølgelig hensyn til den gravides mave og de ting den gravide føler ubehagved eller ikke føler sig tryg ved.