Træning

Træning indgår næsten altid i et behandlingsforløb, her på klinikken. Enten sideløbende med behandlingen eller som afslutning på forløbet Motivation samt professionel vejledning er de vigtigste faktorer for at nå sit mål med træningen.