Ledbehandling

Manipulation: 

Udført korrekt er det en meget skånsom, smertefri, præcis og effektiv behandling.

Behandlingsteknikken er karakteriseret ved, at den med en lille og hurtig bevægelse genoprette normal ledfunktion. Behandlingen har foruden den ledfrigørende virkning en afslappende effekt på muskulaturen i området.

Manipulationsbehandling er yderst velbelyst og er en af de bedst dokumenterede behandlingsteknikker, der i dag anvendes af professionelle behandlere (kiropraktorer, læger og fysioterapeuter). Håndgrebene kræver dog betydelig øvelse og uddannelse. Den hørbare knæklyd ved manipulationsbehandling skyldes blot frigivelse af gasser i ledhulen. Det har tidligere været fremført, at hyppige manipulationer kunne give løse led eller slidgigt, men videnskabelige studier har vist, at der IKKE er en sådan sammenhæng.

Mobilisering:
Som ved manipulation søges ledbevægeligheden genoprettet, men gennem langsomme stræklignende bevægelser. Teknikken kan involvere patientens eget aktive pres med musklerne.

McKenzie:
McKenzie er en teknik, hvor patienten gennem retningsspecifikke bevægelser søger at genoprette normal funktion i ryg eller nakke. Bevægelserne kan ved behov assisteres af kiropraktoren, ellers udføres de efter grundig instruktion typisk som hjemmeøvelser.