1.besøg

Ved det første besøg på klinikken, foretages en grundig undersøgelse og optagelse af sygehistorie, for at kunne lægge en behandlingsplan for det specifikke problem.

Kiropraktoren optager som det første, patientens sygehistorie, kaldet anamnese, for at få indblik i aktuelle gener og evt. tidligere sygdomme eller traumer af relevans for behandlingen.

Herefter udfører kiropraktoren en undersøgelse af det involverede område. Undersøgelsen består typisk af flere delelementer og kan indeholde:

 

Neurologisk undersøgelse

Muskulær undersøgelse

Bevægeundersøgelse af led

Holdningsanalyse

Blodtryksmåling

Specielle tests

 

Hvis det ud fra sundhedsstyrelsens retningslinier skønnes nødvendigt, kan røntgenundersøgelse udføres.

På klinikken igangsættes behandling som regel også allerede ved første konsultation. Det tager typisk mellem en halv og en hel time, første gang du besøger klinikken